ISSN: 2450-3983

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Sieć bez granic i współdzielenie się

Miesięcznik WOBEC to wolne i niezależne WSPÓŁDZIELENIE SIĘ sobą w sieci dla wsparcia i przyspieszenia wszechstronnego osobistego oraz społecznego rozwoju.

 
Sieć nie ma granic, ani politycznych, ani kulturowych,  i jest dostępna poza wszystkimi barierami, które czasami dzielą ludzi.
Mniej dokuczliwe w sieci są też bariery językowe: są w sieci dostne już translatory (np. Google, Bing itp.) - tłumaczą metodą ,,Kali mieć, Kali chcieć'',  ale pozwalają się porozumieć.
Dlatego do DZIELNIA SIĘ SOBĄ zapraszamy również Kreatywne osoby spoza granic Polski z jakimi poprzez sieć możemy miec kontakt.
Dla zapraszanych do nas osób posługujących się innym językiem niż język polski przygotowaliśmy najkrótszą z możliwych informację o nas w innych językach o treści jak niżej. 

WOBEC: miesięcznik społeczno-kulturalny.
Budujemy mosty intelektualne i artystyczne: POZYTYWNI, KREATYWNI, SOLIDARNI.

 Zapraszamy do publikowania autorytety intelektualne i artystyczne a razem z nimi młodych, którzy dopiero debiutują. 
Uwolnione Współdzielenie się =  osobisty i społeczny rozwój dla wszystkich.

ZOBACZ: http://wobec.eu/index.php/o-nas

 

Przyjęliśmy też zasadę, że naszych partnerów zagranicznych prosimy o dostarczenie tekstu w ich własny języku, ewentualnie dodatkowo w powszechnie stosowanym w sieci języku angielskim. Publikujemy wtedy ich tekst w wersjach językowych dostarczonych pzrez autorów oraz w polskiej wersji językowej.

Tak zrobiliśmy w wypadku tancerki Amelii Emilii Forrest z Londynu oraz plastyczki Ev Melekhovets

 

Tak również będziemy zapraszali i prezentowali innych różnojęzycznych autorów.

 

 

Z naciskiem pragniemy również podkreślić, że nasz miesięcznik utrzymuje całkowitą niezależność polityczną i światopoglądową. 
Jesteśmy otwarci na wszystkich autorów niezależnie od ich światopoglądu, czy sympatii politycznych czy religijnych. 
 W związku z panującą nawet w samej redakcji różnicą zadań oraz faktem, że w perspektywie fenomenu ,,wielkiej zmiany'' jaka zaistniała w  Polsce a ostatnio dotknęła całą Europę nie można całkowicie wyizolować się od tematyki dotykającej zagadnień społecznych związanych z polityką.
Wszystkie jednak treści publikowane na łamach naszego miesięcznika jakie zawierają określone stanowiska wobec zjawisk życia politycznego są opinią wyłącznie autorów tych tekstów a nie stanowiskiem redakcji.
W naszej społecznej różnorodności nie można się ,,nie różnić''. Na tym polega siła demokracji, że głosem większości przyjmuje się kompromisowe rozwiązania. Demokracja jest fgormą uszanowania faktu, że się bardzo różnimy. Sztuka życia polega nie na tym aby się nie różnić. Każda próba narzucania czegokolwiek jest formą zniewolenia. Sztuka życia polega na tym, ABY RÓŻNIĆ SIĘ PIĘKNIE z poszanowaniem prawa innych do zdania odrębnego oraz odrębnego światopoglądu. Tak próbujemy to realizować  w naszej redakcji.          

 

Free Onepage Joomla! template by L.THEME

Go with Pro version to remove this copyright and download Quickstart package, click here!

Odsłon artykułów:
658506